måndag 12 februari 2018

Sprid himlens glädjebud


1. Sprid himlens glädjebud,
en hälsning från vår Gud
till varje mänskobröst
som längtar efter tröst,
må tusen tungors ljud
tillsammans prisa Gud,
Guds Ande är nu här!
Guds Ande är nu här,
Guds Ande är nu här,
vår Hjälpare från Gud
är sänd i världen ut.
Sprid himlens glädjebud
i hela världen ut,
Guds Ande är nu här!

2. Den långa natten flyr,
en härlig morgon gryr,
ett glädjebud jag hör
som allting nytt nu gör,
att Jesus synden bar,
stod upp som lovat var,
Guds Ande är nu här!
Guds Ande är nu här...

3. Guds Ande, Faderns tolk
är sänd till jordens folk,
han budet till oss bär
att allt fullbordat är.
O kärlek djup och stor
som i Guds hjärta bor,
Guds Ande är nu här!
Guds Ande är nu här...

4. Så sjung, låt ekot fly
högt upp mot himlens sky,
tills helgonen i höjd
instämmer i vår fröjd,
tills hjärtan, folk och land
för Jesus står i brand,
Guds Ande är nu här!
Guds Ande är nu här...

lördag 2 december 2017

Se vad Jesus lovar härAlt. koral:
1. Se vad Jesus lovar här:
Anden som Guds väg oss lär,
som från Fadern sändes ner
och oss aldrig överger.

2. Jesus i sin härlighet
tänker på vår skröplighet.
Själv i nåd han hos oss är
när oss Anden styr och lär.

3. Där Guds Ande ingång fann,
gärna också stannar han.
Ande, var hos mej i nåd,
led mej alltid i ditt råd!

4. Tala när jag inget vet,
hjälp mej i min häpenhet.
Far jag vilse, led mej rätt,
styr du allt på bästa sätt.

5. Mot den ondes avund så
alltid på min sida stå.
Där med kraftens ord du är
flyr ju hela mörkrets här.

6. Inte fäller mej min nöd
om du ger min svaghet stöd.
Jag min väg då trygg kan gå
och det goda målet nå.

7. Med min ande vittne bär
att Guds eget barn jag är,
gör min sak i himlen god
genom Jesu Kristi blod.

8. När jag saknar kraft och röst,
ropa "Abba!" i mitt bröst.
När min sista suck jag drar,
var mitt mäktiga försvar.

9. När jag Jesus ser engång
blir det salig jubelsång.
Fader, Son och Ande vis,
dej ske evigt lov och pris!

söndag 22 oktober 2017

Ande god, kom till oss in
Ande god, kom till oss in,
tänd i oss alla kärlekens låga.
Ande god, kom till oss in,
Ande god, kom till oss in.

måndag 7 augusti 2017

Helig Ande, himlens lågaAlt. melodiversion:Helig Ande, himlens låga,
kom och tänd mitt hjärta nu,
så jag Jesus klart kan skåda
som min Frälsare och Gud! 
Jesus, jag vill älska dej,
det är vad jag önskar mej!

måndag 15 maj 2017

Kom Guds helge Ande komWa Wa Wa Emimimo 
(Emioloye) 
Wa Wa Wa Alagbara 
(Alagbarameta), 
Wao Wao Wao 
(Emimimo)..

Kom, Guds helge Ande, kom,
(helge Ande, kom),
kom, Guds helge Ande, kom,
(Treenighetens Ande),
kom nu, kom nu, kom nu,
(Guds Ande kom).

Från Nigeria

Kom, du helige Ande, min Tröstare godAlt koral:


1. Kom du helige Ande, min Tröstare god,
och mitt hjärta slut in i din frid.
Med din himmelska eld kom och liva mitt mod,
var min hjälp under prövningens tid.
Var om dagen mej nära i molnstoden sval,
låt din skugga omhägna min själ.
När om natten jag går

genom dödsskuggans dal,
låt då eldstoden skydda mej väl.

2. Gud ske pris, att i dej jag en Hjälpare fått,
som var dag och var stund hos mej är
och i allt vill ta del, båd´ i stort och i smått,
som mej möter på vandringen här.
Kom och gör för min själ både viktigt och sant
allt vad Jesus har sagt, och att jag
har dej fått som bekräftelse, vittne och pant
till förlossningens härliga dag.

3. Kom i glädje och sorg, kom i lust och i nöd
till mitt hjärta med sanningens ord.
Låt mej njuta till tröst detta himmelska bröd
som här bjuds mej av nåd vid ditt bord.
Och vadhelst du än ger
och vadhelst du än tar,
låt det ske till mitt eviga väl.
Håll i liv och i död mej på blodsgrunden kvar,
göm i klippan, den brustna, min själ. 

Hör, Anden och bruden säger komHör, Anden och bruden säger "kom!"
och den som hör det ska säga "kom!"
Ja, alla ni som törstar, kom
och drick till evigt liv!
.

Text: Johannes (Upp. 22:17)
Musik: Andrew L Skoog ("Ack säg mig, vad gäller denna bjudning?")